Egészségnap a jövő nemzedékéért

 


Az elmúlt években az iskolai egészségnevelés egyre fontosabb és hangsúlyosabb területe oktató-nevelő munkánknak. Fontosnak tartjuk tanulóink egészségének megőrzését, illetve minél korábban kialakítani az egészségtudatos életmód alapjait. Törekszünk arra, hogy korszerű ismeretekkel rendelkezzenek és mindezt változatos módszerekkel sajátítsák el életkori sajátosságaiknak megfelelően. Ezért 2012. október 27-én az Újtelepi Általános Tagiskolában rendeztünk az alsós kisdiákoknak egészségnapot, melyen a táplálkozás és a személyi higiénia volt a kiemelt terület.
Évfolyamonként más-más témát dolgoztak fel a tanulók. Az elsősök a gyümölcs projekt, a másodikosok a fogápolás projekt, a harmadikosok a vitamin projekt és a negyedikesek a táplálkozás projekt feladatait oldották meg.
Sikerült olyan feladatsorokat összeállítani, melyek hatékony munkára sarkallták a tanulókat. A meseolvasás, a daltanulás, a filmvetítés, a furfangos feladatsorok és a kreatív tevékenység rendkívül ösztönzőleg hatott. A projektvezető tanítók lelkesedésének és a változatos feladatoknak köszönhetően tudással, élményekkel gazdagodtak a résztvevők.
Az egészségnap elérte célját. A tervezett programok megvalósultak. A tanulók és a pedagógusok jól érezték magukat. A visszajelzések pozitívak voltak. A megvalósításhoz sok segítséget kaptam kollégáimtól, tagiskolánk védőnőjétől, iskolatitkárunktól és gyermekfelügyelőnktől, melyért köszönettel tartozom.
A nap sikerességét bizonyítja a számtalan fotó, melyből néhányat kiválasztottam a teljesség igénye nélkül.
 

Kozma Péterné
egészségnevelési feladatok felelőse

 

  

 

Vissza a főoldalra