2015. március 15.
 

„Ott hol mondhatja: szabad vagyok,
ott hazáját fogja találni minden ember.”
                                            (Eötvös József)                                      

 

„Ez az ország a mi hazánk!”

1848. március 15.

 

Ezzel a jelmondattal vette kezdetét az idei nemzeti ünnep az Újtelepi
Katolikus Általános Iskolában. A hagyományoknak megfelelően először a zászló behozatalára került sor. A Himnusz eléneklése után Bódor Istvánné igazgató asszony köszöntötte a jelenlévőket és a meghívottakat: Sveiczer Sándor polgármester urat, Báder Miklósné elnök asszonyt, a Hevesi Háziipari Szövetkezet vezetőjét, Szabó Imre Tibornét a Hevesi József Általános Iskola és AMI igazgatóját, Erdészné Turcsányi Katalint, a Harmónia Művészeti Iskola igazgatóhelyettesét.

A műsor elején Nagy István Lénárd plébános úr az imával egybekapcsolt köszöntőjében kiemelte, hogy a szabadság Isten ajándéka mindnyájunk számára, amit illik megbecsülnünk és vigyáznunk rá

Az ünnepi műsort idén a hetedik osztályosok készítették. A diákok a tornaterem alkalmi színpadán hangulatos zenés – verses irodalmi műsorral és szépen megkomponált piros – fehér – zöld nemzeti zászlómotívummal jelenítették meg a legfontosabb eseményeket. A felkészítőjük Szabadné Dudás Ildikó és Abriháné Karniczki Csilla tanárnők voltak.

Bódor Istvánné igazgató asszony ünnepi beszédében kiemelte, hogy a márciusi ifjak üzenete ma is aktuális itt az iskolában. Saját szabadságunk, emberségünk fokmérője, hogy tudunk-e élni a szabadságunkkal? Hogy jó katolikusok vagyunk-e? És a jövő a mai fiatalok kezében van. Rajtuk múlik, milyen lesz a holnapunk!

14 órától az alsó tagozatosok „Forradalmi portékák” címmel kézműves foglalkozásokat szerveztek ahol nemzetiszínű legyezőt, forradalmi motívumos szélforgót, dobokat és szép tulipánt készítettek főként papír alapanyagokból. A felsősöknek Takács Tamás alezredes úr, tábori lelkész tartott előadást az újtelepi templomban a katonaélet szépségeiről. Lebilincselően izgalmas és őszinte emberi tapasztalatait képek vetítésével tette még lenyűgözőbbé. Külön is kiemelve, hogy nem az a fontos, hogy milyen körülmények között élünk, hanem az, hogy milyen emberek vagyunk!

15 órától „Divat a magyar” címmel hangulatos környezetben, volt diákjaink korhű ruházatával is megelevenedett néhány órára a Pilvax irodalmi kávéház a 8. osztályosok tantermében, amely egyúttal a délutáni uzsonna helyszíne is volt. További két tanterem nyújtott foglalkozási lehetőséget: a Háziipari Szövetkezet segítségével Szőllősiné Rab Sarolta címzetes igazgató asszony szervezett kokárdakészítő bemutatót, míg Gyimesi Attila filmvetítéssel kombinált műveltségi totóval versenyeztette az ifjakat.

16 órakor a tornateremben került sor az ünnepi programok zárására.  Szabari Zoltán tanár úr a „Fényesebb a láncnál a kard” címmel meghirdetett felső tagozatos rajzpályázat pályamunkáit mutatta be a nagyérdemű közönségnek az alkotó diákok közreműködésével. Az alsós tanulók által készített kézműves portékákat Kozma Péterné tanítónő, munkaközösség-vezető konferálása mellett maguk az alsósok mutatták meg a közönségnek, minden elkészült darabhoz egy-egy katonaéneket énekelve.

Végezetül: igazgató asszony mondott köszönetet a kollégáknak, diákoknak a színvonalas programokért!

Az ünnepi rendezvény a Csillagbojtár Kulturális és Oktatási Nonprofit Kft. valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg az „Általános iskolások művészeti kompetenciáinak fejlesztése” című projekt keretében. Köszönet érte!

 

Heves, 2015. március 13.

 

Az Újtelepi Katolikus Általános Iskola közössége nevében írta:

                                                       Gyimesi Attila munkaközösség-vezető

 

 

A hetedik osztály tanulóival nagy izgalommal vártuk ezt a napot. Három héttel ezelőtt kezdtünk készülni a műsorra, amelyet sok dallal, versekkel, látványos elemekkel és tánccal próbáltunk színesebbé tenni. Szinte alig telt el nap, hogy szabadidőnkben, táncórákon, osztályfőnöki órán ne próbáltunk volna. Csilla tanárnéni magyar órákon rendszeresen kikérdezte a verseket, Ildikó  tanárnénivel az énekeket, táncokat gyakoroltuk. A műsorból az osztály minden tagja kivette a részét. Végül zárásként közösen énekeltük: 

 "S bár a lényeget még nem értheted

  Amíg nem éltél nehéz éveket

  Hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk

  Mi egy vérből valók vagyunk!"

Lukács Emma

tanuló

Vissza a főoldalra